Chính sách bảo hành

Sản phẩm của chúng tôi là thực phẩm chức năng, không có chính sách bảo hành.